ارزش ها

فرم ارتباط با واحد تضمین کیفیت
#
ارزشهای سازمانی تهران دارو: 
- نوآوری، صداقت، پشتکار مداوم و کار گروهی.
- استفاده از تکنولوژی روز در انجام پژوهش، تولید 
- ایجاد اعتماد متقابل در میان بیماران، مشتریان، کارکنان، سهامداران سازمانهای ذیربط
- حفاظت از اموال و دارایی های شرکت و ذینفعان دیگر
- آموزش مداوم و بهبود مهارت کلیه کارکنان
- تطابق با آخرین الزامات ، استانداردها و مقررات ملی و بین المللی.
- ترویج و تشویق کار در تمام سطوح
- در نظر گرفتن نیروهای انسانی بعنوان اصل و پایه سازمان و مراقبت و همراهی با آنها در بهترین سطح ممکن
- ارتقاء سازمانی با تکیه بر شایستگی
- حفاظت از محیط زیست برای داشتن محیط زیستی پاک.
-بهبود كيفيت: اهتمام به بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات و رعايت كامل الزامات قانوني به ويژه اصول GMP
-وقت شناسی: انجام وظائف محوله در زمان مقرر و جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت در محیط کار
 

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.