ارزش ها

فرم ارتباط با واحد تضمین کیفیت
#

ارزشها
- نوآوری، صداقت، سخت کوشی ، پشتکار مداوم و بالاترین انطباق با انجام کسب و کار و اخلاق حرفه ای.
- استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در انجام پژوهش، تولید و ارائه محصولات جدید و خدمات با ارزش.
- ایجاد اعتماد متقابل در میان بیماران، مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه.
- حفاظت از اموال و دارایی های ثابت و نامشهود شرکت و ذینفعان دیگر
- آموزش مداوم و بهبود مهارت تمام افراد ذینفع در سازمان
- تطابق با آخرین الزامات ، استانداردها و مقررات ملی و بین المللی.
- ترویج و تشویق کار تیمی و تلاش های فردی.
- در نظر گرفتن نیروهای انسانی بعنوان اصل و پایه سازمان و مراقبت و همراهی با آنها در بهترین سطح ممکن
- ارتقاء سازمانی با تکیه بر شایستگی
- حفاظت از محیط زیست برای داشتن محیط زیستی پاک.
در همین راستا ارزشها را به سه گروه ارزشهای سازمانی ، ارزشهای گروهی و ارزشهای فردی تقسیم می کنیم:
ارزشهاي سازماني:
صاحبان سهام: ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران و جامعه ،تلاش برای تحقق به حق انتظارات و صاحبان سهام شرکت و رضایت‌مندی آن‌ها.
مشتری‌مداری: توسعه شرکت و روابط متقابل برنده-برنده با شرکای تجاری، سرلوحه ‌قراردادن نیازهای مشتریان و ارتباط مؤثر با آن‌ها و ارتقای نگرش مشتری مداری در سازمان .
رقابت سالم: رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در رقابت با شرکت های رقیب.
زیست‌محیطی: رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی
مسئوليت اجتماعي: تعهد و التزام به بهبود شاخصهاي بهداشتي جامعه.
روابط انساني: تكريم كاركنان به عنوان عامل اصلي توسعه و رشد.
بهداشت و ايمني: حفظ ايمني، بهداشت و مشاركت و جديت در كار.
بهبود كيفيت: اهتمام به بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات ، همگامی با استاندارهای روز دنیا ، تاكيد بر كيفيت و رعايت كامل الزامات قانوني به ويژه اصول GMP.
سودآوری شرکت: پیشرو بودن و نوآوری در کسب و کار ، رشد مالی شرکت با کار و تلاش بیشتر و سخت کوشی.
ارزشهای گروهی:
وقت شناسی: انجام به موقع وظائف محوله در زمان مقرر و جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت در محیط کار
داشتن روحیه همکاری و هماهنگی افراد با فعالیتهای موجود در واحد مربوطه و انجام کار گروهی داوطلبانه
احترام متقابل: احترام به شخصیت و کار یکدیگر و حمایت عاطفی از همکاران در واحدها
روحیه همیاری داشتن: کمک کردن به دیگران، همدلی کردن با دیگران، دلجویی از همکاران.
ایجاد فرصت های برابر، شایسته سالاری، تأمین سلامت و امنیت شغلی پرسنل در راستای حفظ کرامت انسانی
ارزشهای فردی:
تعهد کاری: احساس تعهد نسبت به اهداف سازمان ، متعهد بودن نسبت به وظایف محوله و وظیفه‌شناسی در انجام امور مربوطه.
صلاحیت شغلی: ارتقای سطح دانش محوری،یادگیری و مشارکت کارکنان ، سعی و تلاش بی وقفه و مبارزه با سختی های انجام کار و افزایش مهارت و دانش تخصصی شغل.
درستکاری و صداقت: حمایت از صداقت و کرامت انسانی ، داشتن صداقت در انجام امور محوله با انجام صحیح کارها و ثبت و ضبط صحیح آن‌ها.
حفظ سلامت روحی: تعادل بین کار و زندگی، مهار فشارهای عصبی، با خانواده بودن و تفریح و ورزش، نگرش ذهنی مثبت و حفظ اشتیاق.
آموختن چیزهای جدید برای انجام کارها، راههای تازه پیدا کردن و تفکر منطقی در انجام کارها.
داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن.

Shop for our new cheap 1:1 hermes jewelry and replica Cartier Jewelry online shop!

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.