پیام مدیریت

فرم ارتباط با واحد تضمین کیفیت
#
با استعانت از خداوند متعال، " شرکت داروسازی تهران دارو" به عنوان یک مجتمع صنعتی پویا، کارآمد و در آغاز مسیر تعالی، در راستای رسیدن به هدف خود که همانا تعالی سازمان از طریق بهبود مستمر می باشد، اقدام به پیاده سازی اصول، مفاهیم و رویکردهای سرآمدی بر اساس مدل جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران نموده است.
آنچه از تعالی انتظار داریم:
• خلق ارزش های مطلوب برای همه ذینفعان
• رهبری دوراندیش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد
• تصمیم گیری و مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط و به هم پیوسته
• جلب مشارکت حداکثری کارکنان از طریق توسعه ارتباطات و دخیل نمودن آنان در امور
• پایش مستمر وضعیت موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از یادگیری
• شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان و تلاش برای پاسخگویی موثر به انتظارات ذینفعان
• حمایت و توانمند نمودن کارکنان به منظور ارتقاء مستمر کیفیت محصول
• تمرکز بر بهبود فرآیندهای مرتبط با کیفیت محصول در جهت رضایت مشتریان و طرف های ذینفع
• توسعه شراکت ها ، منابع و حفظ همکاری هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند
• دستیابی به اهداف استراتژیک و نتایجی که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در برداشته باشد
ما با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ، ضمن مشارکت در این امر به تقویت وحمایت از فرهنگ سرآمدی در سطح سازمان می اندیشیم.
• ما اعتقاد داریم با عزمی همگانی و حرکت در راه رسیدن به جایگاه واقعی شرکت تهران دارو در صنعت داروئی کشور ، طی طریق این راه هرگز میسر نخواهد شد الا به کار گروهی و تعالی اندیشه های نیروهای انسانی و امید داریم در این راه همراه و همپای یکدیگر در اعتلای نام تهران دارو بکوشیم.

Shop for our new cheap 1:1 hermes jewelry and replica Cartier Jewelry online shop!

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.