11 مدیران و هیئت مدیره تهران دارو ، داروسازی تهران دارو ، داروسازی

مدیران و هیئت مدیره

معرفی مدیران

 • سمت :

  مشاور پروژه

  آقای مهندس علی حاجی زاده مقدم
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس علی حاجی زاده مقدم
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی صنایع
  • تلفن تماس :48032000-109
 • سمت :

  مسئول فنی دارویی

  سرکار خانم دکتر مرجان حاجی قاسمعلی
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم دکتر مرجان حاجی قاسمعلی
  • پست الکترونیک :Responsiblepharmacist@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-200
 • سمت :

  مدیر آزمایشگاه

  سرکار خانم دکتر منیرالسادات میری
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم دکتر منیرالسادات میری
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-300
 • سمت :

  مدیر واحد انفورماتیک

  آقای مهندس احمد بغدادآبادی
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس احمد بغدادآبادی
  • پست الکترونیک :IT@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
  • تلفن تماس :02148032000-700
 • سمت :

  مدیر برنامه ریزی و انبارها

  آقای مهندس وحید تقوایی
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس وحید تقوایی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی
  • تلفن تماس :48032000-450
 • سمت :

  مدیر تولید

  آقای مهندس حامد رحیمی
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس حامد رحیمی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس شیمی دارویی
  • تلفن تماس :48032000-350
 • سمت :

  مدیر اداری و منابع انسانی

  سرکار خانم رقیه باورسی
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم رقیه باورسی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت
  • تلفن تماس :48032000-150
 • سمت :

  مدیر فروش

  آقای مهندس امیرمحمد مازیارفر
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس امیرمحمد مازیارفر
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
  • تلفن تماس :48032000-600
 • سمت :

  مدیر مالی

  آقای مصطفی عزتی
  • نام و نام خانوادگی :آقای مصطفی عزتی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری
  • تلفن تماس :48032000-500
 • سمت :

  مدیر بازرگانی

  خانم لیلا لسانی
  • نام و نام خانوادگی :خانم لیلا لسانی
  • پست الکترونیک :commercial@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
  • تلفن تماس :48032000-650
 • سمت :

  مدیر تحقيقات و فرمولاسيون

  خانم دکتر فاطمه پورهاشم
  • نام و نام خانوادگی :خانم دکتر فاطمه پورهاشم
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکترای داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-250

هیئت مدیره

 • سمت :

  مدیر عامل

  جناب آقای دکتر فضل اله حیدر نژاد
  • نام و نام خانوادگی :جناب آقای دکتر فضل اله حیدر نژاد
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکترای داروسازی حرفه ای
  • تلفن تماس :02148032000
 • سمت :

  عضو هیئت مدیره

  جناب آقای دکتر مسعود عبدالکریمی
  • نام و نام خانوادگی :جناب آقای دکتر مسعود عبدالکریمی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکترای داروسازی
  • تلفن تماس :02148032000
 • سمت :

  عضو هیئت مدیره

  جناب آقای دکتر سید احسان سیدرضی
  • نام و نام خانوادگی :جناب آقای دکتر سید احسان سیدرضی
  • پست الکترونیک :seiedrazi@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکترای MBA
  • تلفن تماس :48032000-111

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.