11 مدیران و هیئت مدیره تهران دارو ، داروسازی تهران دارو ، داروسازی

مدیران و هیئت مدیره

معرفی مدیران

 • سمت :

  مدیر تولید

  آقای دکتر داود رضایی
  • نام و نام خانوادگی :آقای دکتر داود رضایی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-119
 • سمت :

  مسئول فنی دارویی

  سرکار خانم دکتر مرجان حاجی قاسمعلی
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم دکتر مرجان حاجی قاسمعلی
  • پست الکترونیک :Responsiblepharmacist@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-117
 • سمت :

  مدیر آزمایشگاه

  سرکار خانم دکتر منیرالسادات میری
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم دکتر منیرالسادات میری
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :48032000-118
 • سمت :

  مدیر فروش

  آقای مهندس امیرمحمد مازیارفر
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس امیرمحمد مازیارفر
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
  • تلفن تماس :48032000-137
 • سمت :

  مدیر واحد انفورماتیک

  آقای مهندس احمد بغدادآبادی
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس احمد بغدادآبادی
  • پست الکترونیک :IT@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
  • تلفن تماس :02148032000-121
 • سمت :

  مدیر برنامه ریزی و کنترل مواد

  مهندس وحید تقوایی
  • نام و نام خانوادگی :مهندس وحید تقوایی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی
  • تلفن تماس :0214832000 - 124
 • سمت :

  مدیر تضمین کیفیت

  آقای فرامز توفیقی تمیجانی
  • نام و نام خانوادگی :آقای فرامز توفیقی تمیجانی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس علوم آزمایشگاهی
  • تلفن تماس :48032000-134
 • سمت :

  مدیر مالی

  آقای رامین جفرودی
  • نام و نام خانوادگی :آقای رامین جفرودی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری
  • تلفن تماس :48032000-115
 • سمت :

  مدیر فنی و مهندسی

  آقای مهندس رضا بادپا
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس رضا بادپا
  • پست الکترونیک :technical.manager@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی مکانیک / فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  • تلفن تماس :48032000-113
 • سمت :

  مدير سفارشات مواد اوليه خارجي و داخلي

  سرکار خانم سارا فریدونی
  • نام و نام خانوادگی :سرکار خانم سارا فریدونی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت بازرگانی
  • تلفن تماس :0214832000
 • سمت :

  مدیر اداری و منابع انسانی

  آقای مهندس احمد اکبری
  • نام و نام خانوادگی :آقای مهندس احمد اکبری
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی
  • تلفن تماس :48032000-139

هیئت مدیره

 • سمت :

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

  جناب آقای دکتر مسعود عبدالکریمی
  • نام و نام خانوادگی :جناب آقای دکتر مسعود عبدالکریمی
  • پست الکترونیک :info@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی
  • تلفن تماس :02148032000
 • سمت :

  عضو هیئت مدیره

  جناب آقای مهندس سید احسان سیدرضی
  • نام و نام خانوادگی :جناب آقای مهندس سید احسان سیدرضی
  • پست الکترونیک :seiedrazi@tehrandarou.com
  • مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت بازرگانی
  • تلفن تماس :48032000-111

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.