خط مشی کیفیت

فرم ارتباط با واحد تضمین کیفیت
#
شرکت داروسازی تهران دارو به عنوان یکی از تولید کنندگان دارویی کشور ،گامهای اساسی در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم جامع مدیریت یکپارچه را برداشته و سعی در ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه فعالیت ها، حفظ کرامت و صیانت از نیروی انسانی شاغل و نیز بکارگیری الگوی مناسب در جهت حفظ منابع و محیط زیست و ارزشهای جامعه را دارد.
همواره در تلاش هستیم که کیفیت را بعنوان یک مفهوم ارزشی در سراسر سازمان نهادینه و در تمامی فرایندها و معیارهای سنجش خود آمیخته سازیم.
ما به انطباق با الزامات قانونی حاکم بر فعالیتهای شرکت از جمله مقررات cGMP ، قوانین زیست محیطی ، ضوابط ایمنی و بهداشت حرفه ای متعهد هستیم و ضمن درک مسئولیت های خود در قبال توسعه پایدار از طریق تولید در زمینه پیشگیری از آلودگی ، پایبندی کامل داریم . بهبود مستمر فرایندها و اثر بخشی و کارآیی نظام مدیریت یکپارچه از دیگر تعهدات مدیریت مجموعه است که در همه فرایندهای تولیدی ، پشتیبانی ،مدیریتی و پایش و ارزیابی جاری بوده و بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
ما اعتقاد داریم دست يابي به مأموريت موفق و چشم انداز ؛ از طريق الگو هاي رفتاري ، احترام به همديگر ، وجدان كاري ، صداقت ، تداوم آموزش ، كارگروهي ، ايجاد محيطي سرشار از اميد و انگيزه و در عين حال با ارتباطات دوجانبه و موثر ، صورت مي پذيرد و لذا در اين مسير با اعتقاد راسخ از تمامي امكانات بالقوه براي تعالي سازمان استفاده خواهيم كرد.

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.