اخذ مجوز " آکرودیته مواد اولیه و محصول "
آزمایشگاه کنترل کیفیت تهران دارو موفق به اخذ مجوز " آکرودیته مواد اولیه و محصول " از آزمایشگاههای کنترل کیفیت سازمان غذا و دارو گردید.
 
4 مرداد 1401 48 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehrandarou.com