تقویت سیستم آبرسانی شرکت از طریق اتصال به شبکه توزیع آب شهری، علاوه بر تامین آب از منابع زیر زمینی و سد کرج
 
11 تیر 1401 32 تعداد بازدید:
منبع خبر: www.tehrandarou.com