تقدیر و تشکر از دکتر مسعود عبدالکریمی در دهمین همایش مکمل ها 
مراسم تقدیر و تشکر از دکتر مسعود عبدالکریمی مدیر عامل اسبق تهران دارو به عنوان پیشکسوت صنعت داروسازی  در دهمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی برگزار شد.
 

 

24 خرداد 1401 94 تعداد بازدید:
منبع خبر: www.tehrandarou.com