صادرات دارو و مکمل 
در راستای کمک به  افزایش صادرات ،کارخانه  تهران دارو توانست در سه ماهه اول سال 1401گام موثری جهت صادرات دارو و مکمل به کشورهای افغانستان و تاجیکستان بردارد.     

22 خرداد 1401 46 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehrandarou.com