دوره آموزشی Iso 17025 و ممیزی داخلی
 مورخ 11و97/11/18
مدرس دوره : جناب آقای مهندس برهانی
با حضور پرسنل تهران دارو 
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.
23 بهمن 1397 42 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehrandarou.com