گزارش تصویری دوره "بازرسی آزمایشگاه های کنترل"

دوره آموزشی " بازرسی آزمایشگاه های کنترل " با همکاری موسسه افق فارمد
مورخ 12/06/97
توسط : سرکار خانم دکتر فروغ سرایی
با حضور نمایندگان هولدینگ نوفیکو و سایر شرکت های دارویی 
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.