گزارش اولین روز برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2018

گزارش اولین روز برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، دارو و صنایع وابسته از تاریخ 02/07/97 الی 04/07/97 در مصلی بزرگ امام خمینی تقدیم حضور می شود.