کارگاه تکنیکال، مبتنی بر ریسک المانهای تکنولوژی اتاق تمیز و هواساز

کارگاه تکنیکال، مبتنی بر ریسک المانهای تکنولوژی اتاق تمیز و هواساز
 با همکاری شرکت پادراصنعت
مورخ 97/09/15
مدرس دوره : جناب آقای مهندس فتح اللهی
با حضور نمایندگان هولدینگ نوفیکو و سایر شرکت های دارویی
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.