دوره آموزشی GMP پیشرفته منطبق بر آخرین تغییرات 2018

دوره آموزشی GMP پیشرفته منطبق بر آخرین تغییرات 2018 به همراه مقدمه ای بر استقرار سیستم کیفیت از منظر الزامات Pic/s 2018
 با همکاری شرکت پادراصنعت
مورخ 97/08/24
مدرس دوره : جناب آقای مهندس فرامرز توفیقی
با حضور پرسنل تهران دارو  و سایر شرکت های دارویی
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.