دوره آموزشی مدیریت کنترل کیفی میکروبی

دوره آموزشی مدیریت کنترل کیفی میکروبی 
 با همکاری شرکت پادراصنعت
مورخ 97/09/29
مدرس دوره : سرکار خانم دکتر سرایی
با حضور نمایندگان هولدینگ نوفیکو و سایر شرکت های دارویی
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو  برگزار گردید.