تور زیارتی سفر به مشهد مقدس

همه تلاش ها بر اساس انگیزه و هدف ها انجام می گیرد. ولی آنچه مورد توجه آموزه های دینی و اندیشمندان اسلامی قرار دارد، توجه عمیق تر به عوامل معنوی در ایجاد انگیزه است. در بسیاری از موارد، انگیزه های مادّی کارساز نیست و نمی تواند به عنوان یک محرک، انسان را به حرکت درآورد. از این رو، به مدیران پیشنهاد می شود که از میان عوامل مادّی و معنوی ایجاد انگیزه، روی عوامل معنوی بیشتر تکیه و سرمایه گذاری کنند و به مسائل فرهنگی و معنوی که با فطرت انسان ها هم سویند، بهای بیشتری دهند.
در همین راستا شرکت داروسازی تهران دارو سفری چند روزه به مشهد مقدس را برای پرسنل محترم این شرکت برگزار می نماید.