برگزاری دوره آموزشی CTD با رویکرد طراحی و توسعه فرمولاسیون دارویی

دوره آموزشی CTD با رویکرد طراحی و توسعه فرمولاسیون دارویی
 با همکاری شرکت پادراصنعت
مورخ 19/07/97
مدرس دوره : سرکا خانم مهندس فاطمه حسینی زاده
با حضور نمایندگان هولدینگ نوفیکو و سایر شرکت های دارویی
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.