نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه،
 6 الی 8 آذر ماه
با حضور شرکت داروسازی تهران دارو در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.

تاریخ شروع: 4 آذر 1397
تاریخ پایان: 5 آذر 1399 80 تعداد بازدید: