هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

پنجمین سمپوزیوم  پایش ساخت مکمل های ورزشی
17 تا 19 تیر 1399
مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران


واحد ثبت نام و بازآموزی :
88871227-8
واحد بازاریابی (رزرو و غرفه)
88203845-6

هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
تاریخ شروع: 17 تیر 1399
تاریخ پایان: 19 تیر 1399 1124 تعداد بازدید:

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.