نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان کشورهای همسایه

شرکت داروسازی تهران دارو در اولین نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه محصولات خود را معرفی کرد و با نمایندگان دیگر کشورها به مذاکره و گفتگو پرداخت. امید است این تعاملات به پیشرفت صادرات محصولات تهران دارو کمک کند.   نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه
نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه
تاریخ شروع: 10 آذر 1397
تاریخ پایان: 10 آذر 1400 114 تعداد بازدید:

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.