نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان کشورهای همسایه

نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه،
 6 الی 8 آذر ماه
با حضور شرکت داروسازی تهران دارو در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.

نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه
نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشورهای همسایه
تاریخ شروع: 4 آذر 1397
تاریخ پایان: 5 آذر 1399 141 تعداد بازدید:

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.