معرفی فاکسیرین در مرکز تحقیقات گوارش و کبد تهران

شرکت داروسازی تهران دارو محصول جدید خود را که برای اولین بار در ایران شناخته شده است با نام فاکسیرین® (ریفاکسیمین) در مرکز تحقیقات گوارش و کبد تهران با حضور رئیس مرکز جناب آقای دکتر زمانی رونمایی کرد. ضمن قدردانی از مرکز تحقیقات گوارش و کبد و اساتید این مرکز به دلیل حمایت هایشان در جهت تولید این محصول امید است در ماه های آیند شاهد رونمایی تعداد بیشتری از این نوع محصولات باشیم. شایان ذکر است فاکسیرین در درمان سندروم روده تحریک پذیر (IBS)، انسفالوپاتی کبدی، بیماری التهابی روده (IBD) و اسهال مسافرتی موثر می باشد.