(11) Good Manufacturing Practices Questions and Answers

محصولات استریل-C.02.029 
Q.1 آیا نیاز است که سرپرست کارخانه در قسمت تولید محصول استریل، درجه های میکروبیولوژیکی را بداند؟
A.1 قسمت C.02.029 بخش 2 Food and drug regulation نیاز هست که "... یک دارو که قصد هست به اینکه استریل شود تحت نظارت پرسنل آموزش دیده در میکروبیولوژی تولید شود ...." اصطلاح آموش دیده در میکروبیولوژی" به این معنا نیست که شخص باید یک درجه دانشگاهی در میکروبیولوژی داشته باشد. اما شخص باید دوره های دانشگاهی در میکروبیولوژی را دیده باشد. 
Q.2 اگر بعدا مشخص شود آبی که از قبل در ترکیب بکار رفته شامل اندوتوکسین بوده، چه فعالیتی نیاز است که انجام شود؟ 
A.2 قبل از اینکه نتایج تست میکروبی بدست آید، آب می تواند برای تولید بکار برده شود اما قبل از اینکه آزادسازی نهایی محصول انجام شود نتایج این تست ها باید موجود باشد.  GMPفقط زمانی آزادسازی را اجازه می دهد که تست کردن مواد خام و محصول نهایی کامل شده باشد و نتایج نشان دهد که محصول با مشخصات کاملا انطباق دارد. 
عمل مناسب شامل دو بررسی زیر می باشد :
i) منابع احتمالی اندوتوکسین ها
ii) ضدعفونی و نگهداری سیستم آب
Q.3 آیا محصول استریل در شیشه کهربایی و آمپول های پلاستیکی از بازرسی چشمی 100% معاف است؟
A.3   خیر- هر ظرف نهایی تزریقی باید در معرض بازرسی چشمی قرار گیرد و کنترل شود. تست بازرسی چشمی 100% خودش محدود به ذرات جامد نمی شود اما شامل نقص های سیلینگ (آب بندی)٬ باقی ماندن ذغال در شیشه٬ نقوص شیشه ای کم یا زیاد پرشدن٬نقص در پرینت و... می باشد. لطفا به تفسیر 84 تحت قسمت محصولات استریل C.02.029توجه شود. برای تزریقی ها الزامات بیشتری برای بسته بندی وجود دارد.( برای مثال ظرف فوری باید از نظر مواد و ساختمان طوری باشد که بازرسی الکترونیکی یا چشمی دارو امکان پذیر باشد.). لطفا به بخش C.01.069  Food and drug regulation رجوع کنید.  
Q.4 چه الزاماتی در پایش/ تست کردن جهت خروج (آزادسازی) لباس های استریل در یک محیط کنترل شده (درجات A  یا B) در زمانی که آنها از یک تامین کننده تهیه شده اند، لازم است بکاربرده شود ؟
A.4  الزام خاص در" Good Manufacturing Practices Guidelines, 2009 Edition Version 2(GUI-00001) (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/gmp-bpf/docs/gui-0001-eng.php) در مورد تست کردن استریل لباس های محافظ که در مناطق B و A پوشیده می شوند اشاره نشده است. با این حال، چرخه استریل استفاده شده توسط تامین کننده خارجی برای استریل کردن این لباس ها باید بر اساس روش های علمی صحیح تایید شده باشد. در میان سایر جنبه ها، باید اعتبار سنجی باید بررسی مطالعات نفوذ / توزیع محیط استریلیزاسیون (گاز، تابش، گرما و ...)، الگوهای بارگیری استریل کننده ها، تعیین سطح اطمینان استریل با شاخص های زیستی، و غیره، همچنین یکپارچگی بسته بندی بیرونی به منظور حفظ بی رویه نشان داده شود.
Q.5 الزامات طبقه بندی اتاق برای تهیه ظروف و سایر مواد بسته بندی به در ساخت محصولات استریل استفاده می شود چیست؟
A.5 آماده سازی (تمیز کردن، شستن و غیره) ظروف و مواد بسته بندی معمولا در اتاق "تمیز" (Grades C یا D) انجام می شود. بعد از این عملکردها، ظروف و مواد بکار برده شده برای داروها به وسیله فیلتراسیون استریل شده (و نه بیشتر تحت استریلیزاسیون نهایی در ظرف آخرشان قرار گیرند.) می بایست میکروب زدایی و استریل شوند قبل اینکه در اتاق های ضدغفونی شده به وسیله بکاربردن دوبار استریل کننده یا هر روش معتبرکننده دیگر نشان داده شود. مرحله پایروژن زدایی (میکروب زدایی) می تواند با بکار بردن آب عاری از پایروژن برای تزریق(WFI) جهت شستشوی مرحله آخر قبل استریلیزاسیون یا بوسیله اجرای میکروب زدایی و استریل کردن در یک عملیات با بکاربردن یک آون گرم خشک انجام شود. پر کردن این محصولات معمولا در گرید A با یک زمینه گریدB  اتفاق می افتد.
محصولاتی که برای استریل نهایی فرستاده می شوند الزامی نیست که ظروف یا مواد بسته بندی استریل باشند اما آنهایی که در تماس مستقیم با محصول هستند باید عاری از پایروژن باشند. این هدف معمولا به وسیله بکاربردن WFI بدون پایروژن که برای شستشوی آخر این مواد استفاده می شود حاصل می گردد جز اینکه آنها بعدا به وسیله روش دیگری میکروب زدایی شوند.(برای مثال آون گرم)
بعلاوه، بار میکروبی اولیه این مواد باید در محدوده از پیش تعیین شده (که بر پایه علم صحیح است) باشد و ریسک آلودگی در منطقه پرکن باید در محدوده حداقل نگه داشته شود.
Q.6 برای معتبرسنجی سیکل های استریل گرما و رطوبت، آیا استاندارد جدید شامل بکاربردن پریون ها (prions) بعنوان ارگانیسم انتخابی به جای باسیلوس استروترموفیلس لازم می باشد؟
A.6 در حال حاضر، در جامعه دارویی و علمی تشخیص داده شده است که هاگ های باسیلو استروترموفیلوس ارگانیسم های انتخابی برای معتبرسنجی سیکل های استریلیزاسیون گرما و رطوبت هستند. معتبرسنجی چنین سیکل هایی بر پایه علایم بیولوژیکی شامل تعداد شناخته شده ای از ارگانیسم ها به قصد تعیین فاکتور مرگ و میر، می باشد. این مطالعات بر پایه پارامترهایی مثل مقدار "D" ارگانیسم های خاص می باشد و به تست میکروبیولوژی اشاره می کند. کاربرد پریون (پروتئین های عفونی) در تشخیص و کیفیت سنجی که بر اساس مدل های حیوانی هستند می تواند نامناسب باشد زیرا بسیار سخت هستند. علاوه بر آن، این پروتئین ها زمانی که  به صورت تصادفی روی سطح پراکنده می شوند به سختی نابود می گردند و می توانند یک خطر محسوب شوند.
Q.7 مطابق با مونوگراف محصولات تزریقی (0520) چهارمین انتشار (2002) فارماکوپه اروپا، تزریق برای کاربرد دامپزشکی با دوز حجمی کمتر از 15 میلی لیتر معاف از تست اندوتوکسین/ پایروژن اتحادیه اروپا می باشد. آیا این تفسیر درست است؟ اگر چنین است آیا این معافیت در کانادا هم کاربرد دارد؟
A.7 بله٬ این تفسیر درست است اما این معافیت در کانادا کاربرد ندارد.
در قسمت C.01.067 Food and drug Regulations الزام است که تعداد زیادی دارو با کاربرد تزریقی باید با بکاربردن یک روش مورد قبول برای حضور پایوژن ها تست شود و ثابت گردد که پایوژنی وجود ندارد. روش های تست پایوژن و اندوتوکسین باکتری در فارماکوپه امریکا و اروپا به عنوان روشی پذیرفته شده مورد توجه قرار گرفته است. برای همه محصولات دارویی تزریقی، تست اندوتوکسین های تزریقی نسبت به تست پایروژن ترجیح داده می شود مگر اینکه دومی به وسیله مرور قوانین بالادستی((Directorate توجیه شود ( که مناسب تر می باشد) یا تایید گردد. بنابراین مشخصات همه محصولات دارویی برای کاربرد تزریقی در بازار کانادا باید شامل تستی برای اندوتوکسین باکتری ها یا پایروژن شوند و " معافیت 15 میلی متر" رایج در اروپا و کانادا کاربرد ندارد. 
فقط آنهاییاز پذیرش معاف هستند که در قسمت C.01.067 مشخص شده اند (به عنوان مثال برای محصولات دارویی ترزیقی که ذاتا پایوژن هستند). به عبارت دیگر تست نکردن محصول دارویی تزریقی برای حضور پایوژن ها قابل پذیرش نیست مگر اینکه اسنادی موجود باشد که نشان دهد که محصول دارویی تزریقی ذاتا پایروژنی است یا اینکه به وسیله روش دیگری نمی تواند آزمایش شود. 
Q.8 آیا در رادیوتراپی ها تنها تایید و تکمیل فیلتراستریل بعد از استفاده قابل قبول است، به گونه ای که پیش فیلتراسیون اجرا نشود؟ 
A.8 در تفسیر 4.7 قسمت محصولات استریل C.02.029، کل فیلترهای استریل باید قبل و بعد از استفاده اعتبارسنجی شوند. اما تست کردن کل فیلتراسیون برای محصولی که می تواند منتهی به آلودگی رادیواکتیو بعنوان نتیجه فرایند تهویه فیلتر شود باید قبل از شروع فیلتراسیون محصول اجرا گردد. این یک ریسک سلامتی مهم برای اپراتور تلقی شده، و می تواند منجر به قطع تولید شود تا زمانی که آلودگی تجهیزات از بین برده شود. بنابراین قابل قبول است که دو فیلتر با سرعت فیلتراسیون حداقل 22/0 بکار برده شود و صحت فیلترهای استریل بعد از کاربرد که مختص این محصولات است تایید گردد. اما داده ها باید از تولید کننده فیلتر که فیلترها را زمانی بهم وصل کردند (مونتاژ شدند) در دسترس باشند و نیز داده هایی که نشان می دهد که توسط شرکت سازنده تست شدند. 
Q.9 موقعیت بازرسی و بررسی روی جمع آوری نمونه ها در بچ مشابه برای تست کردن استریل بودن چیست (برای مثال 7 نمونه در یک مخزن) ؟ فارماکوپه اروپا به صراحت یک جا جمع کردن نمونه ها برای تست استریل را ذکر نکرده است. 
A.9 اگر شرکت، نمونه ها را برای تست استریل با روش فیلتراسیون غشا با هم جمع کرده باشد قابل پذیرش است. زمانی که حجم نمونه جمع آوری شده بیشتر از 10% حجم محیط کشت باشد، استثناهایی وجود دارد.
 
 Good Manufacturing Practices Questions and Answers
 Good Manufacturing Practices Questions and Answers
8 دی 1397 107 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehran darou.com

فرم ارسال نظر

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

  • نظرات

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.