واحد مسئول فنی و دارویی

این واحد بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP) و مدیریت ریسک کیفی است،در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد. اعمال نظارتهاي پيش بيني شده در دستورالعملهای مربوطه جهت حصول اطمينان از انطباق روشهاي به کار گرفته شده و تجهيزات مورد استفاده در توليد وکنترل محصول به نحوي که تولیدات از نظر  ايمني، ماهيت و کيفيت با استانداردهاي مربوطه والزامات قانوني مطابقت داشته باشد از وظائف دیگر این واحد می باشد. تضمين سلامت و کيفيت محصول تا پايان تاريخ انقضاء و پاسخگوئي در برابر مراجع بهداشتي و قانونی در صورت بروز مشکلات بهداشتي، سلامتي و کيفي در محصول نیز بعهده این واحد می باشد. مدیرعامل ریاست و مسئول فني سمت دبيري كميته GMP را عهده دار مي باشند

واحد مسئول فنی و دارویی

فرم تماس با واحد مسئول فنی و دارویی

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.