واحد برنامه ریزی و انبارها

الف : اداره یا واحد برنامه ریزی و مهندسی صنایع 

     امور برنامه ریزی چهار عامل اصلی تولید شامل نیروی انسانی ، مواد ، ماشین آلات و زمان در جهت راهبری هدفهای تعیین شده ( استراتژی) و تهیه تاکتیک ها ، روشهای اطلاعاتی و عملیاتی مدون برای ارائه ، چگونگی و پیشرفت کار با بکار گیری دانش مهندسی و تجربه پرسنل متخصص ستادی و اجرایی فعالیت می کند .

ب: اداره یا واحد امور انبار ها

       به منظور ایجاد سیستم انبارش کالا و تداوم موجودی مواد، با طراحی فضای مناسب برای ورود و نگهداری و خروج انواع مواد و کالا و قطعات مورد نیاز کارخانه بر اساس روشهای علمی و اصول جی  ام پی همچنین تامین و بکارگیری  تجهیزات ایمن متناسب با نوع کالا و چیدمان توسط پرسنل آزموده فعالیت می کند . 

واحد برنامه ریزی و انبارها

فرم تماس با واحد برنامه ریزی و انبارها

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.